image
Kursy i Szkoła Tarota Zapraszam na dwudniowe warsztaty terapeutyczne Mandala Duszy, 06 - 07 pażdziernik, Łódź.  Celem warsztatów jest uporządkowanie i zbudowanie właściwej relacji z Siłą Sprawczą, z samym sobą, ludźmi, z Przodkami i światem...
 
Czytaj więcej...
image
Jan Witold Suliga - Tarot Historia tarota nie ma kresu, nie bez racji bowiem powiadał Eliphas Levi, że ten, kto się z nim wiąże, bierze na siebie jarzmo łańcucha duchowych wtajemniczeń, które rozpoczynają się od Henocha i Hermesa Trismegistosa, lecz nie kończą nigdzie... Czytaj więcej...
* *
image image

Kabalistyczna Szkoła Tarota

sztn

Półroczna, Kabalistyczna Szkoła Tarota realizuje jedyny w Polsce, unikalny, autorski program nauczania opracowany przez znanego kabalistę, tarocistę i antropologa kultury, dr Jana Witolda Suligę. Stanowi on kwintesencję jego wieloletnich doświadczeń związanych ze studiami nad kabałą, tarotem, duchowymi systemami różnych kultur, prowadzeniem kursów tarota i kabały, a także nauczaniem w szkołach psychotronicznych oraz terapeutyczną i szkoleniową działalnością prowadzonego przezeń od 2006 roku Centrum Terapii Uzależnień Duchowych. Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące zarówno samego tarota, jak i również innych, związanych z tarotem zagadnień tyczących praktycznej i mistycznej kabały oraz takich, duchowych przekazów jak hermetyzm, mitologia świętego Graala, magia, teurgia, itp.

Nauka w Szkole trwa pół roku i sześć, dwudniowych, weekendowych spotkań.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się w weekend, raz w miesiącu

W sobotę trwają od godz. 10.00 do godz. 18.00, z przerwą obiadową.

W niedzielę – od godz. 10.00 do godz. 15.00

OPŁATY

Koszt  sześciu zjazdów ( opłata z góry za 6 zjazdów ) - 2280 zł.

Koszt sześciu zjazdów ( opłata z góry za 3 zjazdy ) - 1230 x 2 = 2460 zł za sześć zjazdów

Koszt za każdy zjazd – 440 zł.

TERMINY PŁATNOŚCI

Miesiąc przed rozpoczęciem zajęć 

Miejsce w Szkole gwarantuje wniesienie opłaty w/w terminie

TEMATYKA ZJAZDÓW

sztnZJAZD I

Wprowadzenie

Tarot i kabała, wzajemne związki

Kabała mistyczna i praktyczna (magiczna)

Tarot jako księga poznania sekretów Makro i Mikrokosmosu i narzędzie służące do moderowania wewnętrznej przemiany człowieka

Ezoteryczna ( kabalistyczna ), inicjacyjna i dywinacyjna funkcja tarota

Pochodzenie tarota

Historia, ikonografia, pochodzenie kart do gry

Pojawienie się tarota jako kart służących do uprawiania hazardu ( gra w ronfę )

Najważniejsze cechy kart tarota

Struktura tarota, jego najstarsze typy

Odmiany i rodzaje tarotów współczesnych

Tarot jako system matematyczny - jego wewnętrzna i zewnętrzna struktura

Charakterystyka gry z użyciem kart tarota i rola karty zerowej ( Głupiec )

Ezoteryczne korzenie Tarota (1)

Związki tarota ze sztuką pamięci ( na przykładzie „tarota Mantegny” )

Tarot a opowieści o świętym Graalu. Wpływ ezoterycznego chrześcijaństwa na rozwój i charakter ikonografii tarota ( na przykładzie tarota marsylskiego )

Związki tarota z astrologią, hermetyzmem i alchemią.

Tarot i kabała (1)

Zarys historii kabały.

Podstawowe pojęcia, duchowość i ezoteryzm kabały.

Makro i mikrokosmiczna struktura Drzewa Życia

Związki tarota z kabalistycznym Drzewem Życia.

Tarot a hebrajskie litery.

Historia kartomancji

Geneza dywinacyjnej ( wróżebnej ) funkcji tarota ( wiek XV ).

Dalszy rozwój kartomancji (wiek XVI). Kartomancja na tle innych technik antycznych (oniromancja, krystalomancja itp.). Kartomancja zawodowa  (wiek XVII – XVIII). Dalszy rozwój kartomancji. Kartomancja współczesna.

Dywinacyjna symbolika tarota (1)

Struktura Arkanów Wielkich ( kolejność kart w tarocie marsylskim i tarocie Waite’a )

Wewnętrzna struktura Wielkich Wtajemniczeń ( karty osobowe, karty sytuacyjne, karty-transformacje )

Wróżebna i astrologiczna symbolika Głupca, Maga, Papieżycy, Cesarzowej, Cesarza, Papieża

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Pięć „filarów” praktyki kartomanckiej: intuicja, wiedza, wyobraźnia, kreatywne myślenie, przekaz słowny

Praktyczne zastosowanie pięciu „filarów” kartomancji

Ćwiczenia wróżebne (  rozkłady Karta Dnia, Jedno Pytanie, Rzut )

sztnZJAZD II

Ezoteryczne korzenie tarota (2)

Wpływ ezoterycznych nauk różokrzyżowców na uformowanie się tarota marsylskiego.

Dalsze dzieje tarota – uformowanie się francuskiej tradycji ezoterycznej

Tradycja angielska - powstanie Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku

System inicjacyjny w Zakonie Złotego Brzasku

Tarot jako narzędzie magiczne – rola kabały praktycznej w systemie Złotego Brzasku.

Tarot i kabała (2)

Wielkie Arkana jako symbole hebrajskich liter w tradycjach francuskiej i angielskiej

Kabalistyczna i astrologiczna symbolika Wielkich Arkanów oraz hebrajskich liter ich związki z kabalistycznym Drzewem Życia

Droga Głupca (1)

Ciąg kart Wielkich Arkanów jako opowieść o życiu i umieraniu

Ciąg kart Wielkich Arkanów jako opowieść o duchowej ( inicjacyjnej ) drodze człowieka

Kod tarota marsylskiego i opowieść o wędrówce Głupca

Charakterystyka kodu na przykładzie kart Głupiec, Mag, Papieżyca

Dywinacyjna symbolika tarota (2)

Wielkie Arkana - wróżebne i astrologiczne znaczenia kart  Kochankowie, Rydwan, Sprawiedliwość, Eremita, Koło Fortuny, Moc, Wisielec, Śmierć, Umiarkowanie, Diabeł, Wieża, Gwiazda, Księżyc, Słońce, Sąd, Świat

Kartomancja

Psychologia i rodzaje prognostyki

Moralne aspekty dywinacji

Rodzaje zagrożeń i metody ich unikania

Podstawowe błędy w praktyce kartomanckiej

Podstawy kartomanckiego BHP

Typy i rodzaje rozkładów

Psychologia dywinacji, dywinacja jako usługa

Systemy i praktyki zabezpieczające osobę wróżącą i jej klient, etyka wróżbiarstwa, zasady rzetelności, wróżba jako przekaz, likwidowanie „implantów mentalnych”, początek i zakończenie praktyk mantycznych jako metoda zawiązywania i przecinania więzi z klientem

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Wstępne czynności wróżebne

Omówienie i praktyczne wdrożenie siedmiu czynności wstępnych poprzedzających dywinację

Interpretacja – poszukiwanie klucza

Ćwiczenia wróżebne ( rozkład Wybór, Co Los Przyniesie )

sztnZJAZD III

Dywinacyjna symbolika tarota (3)

Podstawowa symbolika kolorów (dworów)

Wtajemniczenia Mniejsze – ich związki z kabałą praktyczną, magią, teurgią

Wróżebne i astrologiczne znaczenia asów

Mandala Głupca – jej wróżebny, magiczny i ezoteryczny sens

Alchemiczna, ezoteryczna i magiczna symbolika asów

Arkana Mniejsze – wróżebna symbolika dziewięciu kart-bram: 3 buław, 5 kielichów, 8 kielichów, 6 mieczy, 8 mieczy, asa denarów, 6 denarów, 9 denarów i 10 denarów

Tarot i kabała (3)

Kabalistyczna symbolika kart-bram i ich usytuowanie na Drzewie Życia

Kabalistyczna symbolika asów i ich związki czterema światami Drzewa Życia

Cztery światy Drzewa Życia

Droga Głupca (2)

Inicjacyjna droga Głupca ( Cesarzowa, Cesarz, Papież, Kochankowie, Rydwan )

Dwie opowieści o Głupcu w oparciu o ciąg tarota marsylskiego i tarota Waite’a

Ciąg dalszy opowieści o Głupcu ( Sprawiedliwość, Eremita, Koło Fortuny, Moc, Wisielec, Śmierć, Umiarkowanie, Diabeł, Wieża, Gwiazda, Księżyc, Słońce, Sąd, Świat )

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Praktyczne zastosowanie systemu pytań i odpowiedzi, czyli nauka „rozmowy” z tarotem ) 

Ćwiczenia wróżebne ( rozkład Trzy Karty, Strzała, Sztych, Przeznaczenie )

sztnZjazd IV

Dywinacyjna symbolika tarota (4)

Wróżebna symbolika blotek czterech kolorów ( od dwójek do dziesiątek )

Wróżebna symbolika figur Mniejszych Wtajemniczeń

Kartomancja

Systemy określania czasu i miejsca zdarzeń w tarocie

Tarot i kabała (4)

Pięć poziomów duszy w nauce kabały i ich odniesienia do Drzewa Życia

Cztery Drzewa czterech światów jako jedno Drzewo

Mandala Maga i jej symbolika

Arkana Mniejsze jako obraz czterech rodzajów duchowego rozwoju i ich związek z czterema światami Drzewa Życia

Figury jako symbole czterech poziomów wtajemniczenia

Kabała praktyczna (1)

Wtajemniczenia Mniejsze i ich związek z anielskimi hierarchiami

Historia „buntu” aniołów i ich podział

Kabalistyczna angeologia i demonologia.

Rola anielskich istot w rozwoju człowieka.

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Czas i miejsce w tarocie – ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia wróżebne ( rozkłady: Kółeczko, Co w sercu pika, Randka, Okienko, Dwie drogi, Zakręt Życiowy A, Zakręt Życiowy B )

sztnZjazd V

Kabała mistyczna

Kabała żydowska – kabała chrześcijańska (hermetyczna)

Różnice między kabałą żydowską a chrześcijańską

Wizja świata w świetle kabały.

Kabała żydowska – wizja Boga Jedynego

Niewymawialne Imię Boga, imię człowieka

Genesis - Przymierze pierwotne

Adam Pierwszy jako obraz i podobieństwo Boga

Przymierze synajskie i nadanie Tory

Przymierze Mesjańskie

Rola zasługi ( micwy ) i łaski w procesie duchowej transformacji człowieka

Kabała praktyczna (2)

Rodzaje duchowych praktyk: magia, teurgia, gnoza, mistyka

Magiczne zastosowanie tarota (podróże astralne, ewokacje duchowych istot, magia ceremonialna )

Tarot i kabała (5 )

Wielkie Arkana i ich odzwierciedlenie w systemach gematrycznych kabały

( system prosty i odwrócony – athbasz )

Odczytanie drogi Głupca w systemie odwróconym ( athbasz )

Kartomancja

Wprowadzenie w system gematrii tarota

Wprowadzenie w system literowo-liczbowy tarota i jego dywinacyjne wykorzystanie

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Wprowadzenie do rozkładów problemowych

Ćwiczenia wróżebne z zastosowaniem rozkładów: Kółko graniaste, Problem, Kim jesteś?, Widzę ciebie…, Co w trawie piszczy, Oko Horusa, Droga

Wprowadzenie do zastosowania gematrii tarota i systemu literowo-liczbowego

System liczbowo-literowy w tarocie i jego zastosowanie w odniesieniu do imion, nazw, numeru peselu, regonu, daty urodzenia itp.

Ćwiczenia wróżebne z zastosowaniem rozkładu Imię/Nazwa   

sztnZjazd VI

Kabała mistyczna (2)

Adam i Ewa - pierwsze rozdzielenie.

Drzewo Poznania i Drzewo Życia.

Grzech Ewy, grzech Adama.

Czyn tikkun (przywracający harmonię świata).

Człowiek w świetle kabały żydowskiej.

Duchowa istota Dekalogu.

Dekalog i Drzewo Życia.

Kabała praktyczna (3)

Czym jest imię? Matryca imienia boskiego i ludzkiego.

Hebrajskie litery – zapis „DNA jaźni”.

Przodkowie,  kwestia karmy rodzinnej/rodowej – dziedziczenie wzorców, klątwy, zakodowane wzorce, związki z astralnymi bytami („bogami”).

Matryce imion, nazwisk, przydomków.

Imię jako matryca duszy.

Nazwisko jako matryca ciała.

Nazwa jako matryca ducha.

Kartomancja

System znaczeniowych powiązań Wielkich i Małych Arkanów

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Rozkłady problemowe z użyciem systemu liczbowo-literowego i gematrii tarotowej

Odczytywanie matrycy imienia i wgląd w jej energetykę w oparciu o tarotowi gematrię oraz systemy literowo-liczbowe tarota.

Ćwiczenia wróżebne z zastosowaniem rozkładów: Drzewo Życia, Trzy poziomy karmy, Pamięć wcieleń, Twoje duchowe imię

Zakończenie rocznej nauki w Kabalistycznej Szkole Tarota

Podsumowanie

Rozdanie dyplomów

O mnie i o tym czym się zajmuję

jws333

Nazywam się Jan Witold Suliga. Z wykształcenia jestem antropologiem kultury, doktorantem Ranchi University w Indiach, z zawodu - wróżbitą, terapeutą i nauczycielem. Moją największą pasją są tarot i kabała, którymi zajmuję się od ponad ćwierćwiecza. Równie długo wróżę tarotem, gdyż jest on doskonałym narzędziem umożliwiającym dokonanie wglądu w duszę i przyszłość człowieka. Moja książka „Tarot. Karty, które wróżą” była pierwszą, oficjalnie wydaną w Polsce publikacją na temat tarota. Jestem autorem wielu innych książek i publikacji poświęconych tarotowi, kabale, angelologii, wierzeniom Słowian, ezoterycznym tradycjom Europy itp. Będąc z powołania nauczycielem lubię dzielić się swoją wiedzą i duchowymi doświadczeniami. Dlatego założyłem Kabalistyczną Szkołę Tarota, prowadzę kursy i lekcje indywidualne dotyczące metod i technik wróżenia tarotem, symboliki tarota, duchowego bhp, mistycznej kabały i innych zagadnień. Jestem również terapeutą, specjalizującym się w terapii uzależnień duchowych, DDA, DDD, zaś opracowana przeze mnie terapia Mandala Duszy stanowi kwintesencję mych duchowych i życiowych doświadczeń. 

Doradztwo

TAROT.25

Karty tarota - konsultacje

Puszkina 3/1 Józefów

dojazd:

PKP Michalin

( Minibus z Dworca Centralnego lub SKM, kierunek Otwock, Dęblin )

link   

Zapraszam :)

Kabalistyczna Szkoła Tarota