image
Kursy i Szkoła Tarota Trwają zapisy do V edycji Kabalistycznej Szkoły Tarota w Józefowie. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota-niedziela). Nauka trwa sześć miesięcy i zaczyna się w styczniu 2023 roku. Zapraszam!  
 
Czytaj więcej...
image
Jan Witold Suliga - Tarot Historia tarota nie ma kresu, nie bez racji bowiem powiadał Eliphas Levi, że ten, kto się z nim wiąże, bierze na siebie jarzmo łańcucha duchowych wtajemniczeń, które rozpoczynają się od Henocha i Hermesa Trismegistosa, lecz nie kończą nigdzie... Czytaj więcej...
* *
image image

Kabalistyczna Szkoła Tarota - program nauki

 sztn

PROGRAM KABALISTYCZNEJ SZKOŁY TAROTA

ZJAZD I

Wprowadzenie

Tarot i kabała, wzajemne związki

Kabała mistyczna i praktyczna (magiczna)

Tarot jako księga poznania sekretów Makro i Mikrokosmosu i narzędzie służące do moderowania wewnętrznej przemiany człowieka

Ezoteryczna ( kabalistyczna ), inicjacyjna i dywinacyjna funkcja tarota

Pochodzenie tarota

Historia, ikonografia, pochodzenie kart do gry

Pojawienie się tarota jako kart służących do uprawiania hazardu ( gra w ronfę )

Najważniejsze cechy kart tarota

Struktura tarota, jego najstarsze typy

Odmiany i rodzaje tarotów współczesnych

Tarot jako system matematyczny - jego wewnętrzna i zewnętrzna struktura

Charakterystyka gry z użyciem kart tarota i rola karty zerowej ( Głupiec )

Ezoteryczne korzenie Tarota (1)

Związki tarota ze sztuką pamięci ( na przykładzie „tarota Mantegny” )

Tarot a opowieści o świętym Graalu. Wpływ ezoterycznego chrześcijaństwa na rozwój i charakter ikonografii tarota ( na przykładzie tarota marsylskiego )

Związki tarota z astrologią, hermetyzmem i alchemią.

Historia kartomancji

Geneza dywinacyjnej ( wróżebnej ) funkcji tarota ( wiek XV ).

Dalszy rozwój kartomancji (wiek XVI). Kartomancja na tle innych technik antycznych (oniromancja, krystalomancja itp.). Kartomancja zawodowa  (wiek XVII – XVIII). Dalszy rozwój kartomancji. Kartomancja współczesna.

Dywinacyjna symbolika tarota (1)

Struktura Arkanów Wielkich ( kolejność kart w tarocie marsylskim i tarocie Waite’a )

Wewnętrzna struktura Wielkich Wtajemniczeń ( karty osobowe, karty sytuacyjne, karty-transformacje )

Wróżebna i astrologiczna symbolika Wielkich Arkanów

Kartomancja

Psychologia i rodzaje prognostyki

Moralne aspekty dywinacji

Rodzaje zagrożeń i metody ich unikania

Podstawowe błędy w praktyce kartomanckiej

Podstawy kartomanckiego BHP

Typy i rodzaje rozkładów

Psychologia dywinacji, dywinacja jako usługa

Systemy i praktyki zabezpieczające osobę wróżącą i jej klient, etyka wróżbiarstwa, zasady rzetelności, wróżba jako przekaz, likwidowanie „implantów mentalnych”, początek i zakończenie praktyk mantycznych jako metoda zawiązywania i przecinania więzi z klientem

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Pięć „filarów” praktyki kartomanckiej: intuicja, wiedza, wyobraźnia, kreatywne myślenie, przekaz słowny

Wstępne czynności wróżebne

Omówienie i praktyczne wdrożenie siedmiu czynności wstępnych poprzedzających dywinację

Interpretacja – poszukiwanie klucza

Praktyczne zastosowanie pięciu „filarów” kartomancji

Ćwiczenia wróżebne (  rozkłady Karta Dnia, Jedno Pytanie, Rzut, Trzy Karty )

ZJAZD II

Tarot i kabała (1)

Zarys historii kabały.

Podstawowe pojęcia, duchowość i ezoteryzm kabały.

Makro i mikrokosmiczna struktura Drzewa Życia

Związki tarota z kabalistycznym Drzewem Życia.

Tarot a hebrajskie litery.

Wielkie Arkana jako symbole hebrajskich liter w tradycjach francuskiej i angielskiej

Kabalistyczna i astrologiczna symbolika Wielkich Arkanów oraz hebrajskich liter ich związki z kabalistycznym Drzewem Życia

Ezoteryczne korzenie tarota (2)

Wpływ ezoterycznych nauk różokrzyżowców na uformowanie się tarota

Dalsze dzieje tarota – uformowanie się francuskiej tradycji ezoterycznej

Tradycja angielska - powstanie Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku

System inicjacyjny w Zakonie Złotego Brzasku

Tarot jako narzędzie magiczne – rola kabały praktycznej w systemie Złotego Brzasku.

Dywinacyjna symbolika tarota (2)

Podstawowa symbolika kolorów (dworów)

Wtajemniczenia Mniejsze – ich związki z kabałą praktyczną, magią, teurgią

Wróżebne i astrologiczne znaczenia asów

Mandala Głupca – jej wróżebny, magiczny i ezoteryczny sens

Alchemiczna, ezoteryczna i magiczna symbolika asów

Arkana Mniejsze – wróżebna symbolika dziewięciu kart-bram: 3 buław, 5 kielichów, 8 kielichów, 6 mieczy, 8 mieczy, asa denarów, 6 denarów, 9 denarów i 10 denarów

Wróżebna symbolika blotek czterech kolorów ( od dwójek do dziesiątek )

Wróżebna symbolika figur Mniejszych Wtajemniczeń

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Praktyczne zastosowanie systemu pytań i odpowiedzi, czyli nauka „rozmowy” z tarotem ) 

Ćwiczenia wróżebne ( rozkłady Wybór, Strzała )

ZJAZD III

Tarot i kabała (2)

Cztery światy Drzewa Życia

Kabalistyczna symbolika kart-bram i ich usytuowanie na Drzewie Życia

Kabalistyczna symbolika asów i ich związki czterema światami Drzewa Życia

Inicjacyjna droga Głupca

Ciąg kart Wielkich Arkanów jako opowieść o życiu i umieraniu

Ciąg kart Wielkich Arkanów jako opowieść o duchowej ( inicjacyjnej ) drodze człowieka

Kod tarota marsylskiego i opowieść o wędrówce Głupca

Charakterystyka kodu na przykładzie kart Głupiec, Mag, Papieżyca

Inicjacyjna droga Głupca ( Cesarzowa, Cesarz, Papież, Kochankowie, Rydwan )

Dwie opowieści o Głupcu w oparciu o ciąg tarota marsylskiego i tarota Waite’a

Ciąg dalszy opowieści o Głupcu ( Sprawiedliwość, Eremita, Koło Fortuny, Moc, Wisielec, Śmierć, Umiarkowanie, Diabeł, Wieża, Gwiazda, Księżyc, Słońce, Sąd, Świat )

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Czas i miejsce w tarocie – ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia wróżebne ( rozkłady: Co w sercu pika, Randka, Okno, Kółeczko )

Zjazd IV

Tarot i kabała (3)

Cztery Drzewa czterech światów jako jedno Drzewo

Poziom piąty Drzewa – Adam Kadmon

Głupiec/Świat jako obraz Adama Kadmona

Pięć poziomów duszy w nauce kabały i ich odniesienia do Drzewa Życia

Mandala Głupca – jej duchowy, mistyczny, magiczny i ezoteryczny sens

Alchemiczna, ezoteryczna i magiczna symbolika asów

Mandala Maga i jej symbolika

Arkana Mniejsze jako obraz czterech rodzajów duchowego rozwoju i ich związek z czterema światami Drzewa Życia

Figury jako symbole czterech poziomów duchowego wtajemniczenia

Kabała praktyczna (1)

Rodzaje duchowych praktyk: magia, teurgia, gnoza, mistyka

Wtajemniczenia Mniejsze – ich związki z kabałą praktyczną, magią, teurgią

Magiczne zastosowanie tarota (podróże astralne, ewokacje duchowych istot, magia ceremonialna )

Wtajemniczenia Mniejsze i ich związek z anielskimi hierarchiami

Historia „buntu” aniołów i ich podział

Jasne i ciemne Drzewo Życia

Kabalistyczna angeologia i demonologia

Rola anielskich istot w rozwoju człowieka.

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Wprowadzenie do systemowego czytania rozkładów i szukania powiązań między kartami tarota

Ćwiczenia wróżebne ( rozkłady: Dwie drogi, Zakręt Życiowy A, Zakręt Życiowy B )

Zjazd V

Kabała mistyczna

Kabała żydowska – kabała chrześcijańska (hermetyczna)

Różnice między kabałą żydowską a chrześcijańską

Wizja świata w świetle kabały.

Kabała żydowska – wizja Boga Jedynego

Niewymawialne Imię Boga, imię człowieka

Genesis - Przymierze pierwotne

Adam Pierwszy jako obraz i podobieństwo Boga

Kabała praktyczna (2)

Wielkie Arkana i ich odzwierciedlenie w kabalistycznych systemach gematrycznych ( wartości liczbowych hebrajskich liter )

Gematryczny system prosty i odwrócony  ( athbasz )

Zastosowanie obu systemów w magii i teurgii tarotowej

Kartomancja kabalistyczna (1)

System gematrii tarota a dywinacja

Zastosowanie systemu gematrii do wiązania kart ze sobą

System literowo-liczbowy tarota i jego dywinacyjne wykorzystanie

System liczbowo-literowy w tarocie i jego zastosowanie w odniesieniu do imion, nazw, numeru peselu, regonu, daty urodzenia itp.

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Wprowadzenie do zagadnienia rozkładów problemowych

Ćwiczenia wróżebne z zastosowaniem systemu literowo-liczbowego tarota

Ćwiczenia wróżebne rozkładów problemowych: Imię/Nazwa, Problem, Widzę ciebie…, Oko Horusa.

Zjazd VI

Kabała mistyczna (2)

Adam i Ewa - pierwsze rozdzielenie.

Drzewo Poznania i Drzewo Życia.

Grzech Ewy, grzech Adama.

Czyn tikkun (czyn przywracający harmonię świata).

Człowiek w świetle kabały żydowskiej.

Rola zasługi ( micwy ) i łaski w procesie duchowej transformacji człowieka

Duchowa istota Dekalogu.

Dekalog i Drzewo Życia.

Kabała praktyczna (3)

Czym jest imię? Matryca imienia boskiego i ludzkiego.

Hebrajskie litery – zapis „DNA jaźni”.

Przodkowie,  kwestia karmy rodzinnej/rodowej – dziedziczenie wzorców, klątwy, zakodowane wzorce, związki z astralnymi bytami („bogami”).

Matryce imion, nazwisk, przydomków.

Imię jako matryca duszy.

Nazwisko jako matryca ciała.

Nazwa jako matryca ducha.

Kartomancja kabalistyczna (2)

Kabalistyczny system powiązań znaczeniowych Wielkich i Małych Arkanów

Praktyczne zastosowanie kabalistycznego systemu powiązań kart tarota

Zajęcia praktyczne ( techniki kartomancji )

Odczytywanie matrycy imienia i wgląd w jego energetykę w oparciu o tarotową gematrię oraz inne systemy powiązań kart tarota.

Ćwiczenia wróżebne z zastosowaniem problemowych rozkładów: Drzewo Życia, Trzy poziomy karmy, Pamięć wcieleń, Twoje duchowe imię

Zakończenie rocznej nauki w Kabalistycznej Szkole Tarota

Podsumowanie

Rozdanie dyplomów

O mnie i o tym czym się zajmuję

jws333

Nazywam się Jan Witold Suliga. Z wykształcenia jestem antropologiem kultury, doktorantem Ranchi University w Indiach, z zawodu - wróżbitą, terapeutą i nauczycielem. Moją największą pasją są tarot i kabała, którymi zajmuję się od ponad ćwierćwiecza. Równie długo wróżę tarotem, gdyż jest on doskonałym narzędziem umożliwiającym dokonanie wglądu w duszę i przyszłość człowieka. Moja książka „Tarot. Karty, które wróżą” była pierwszą, oficjalnie wydaną w Polsce publikacją na temat tarota. Jestem autorem wielu innych książek i publikacji poświęconych tarotowi, kabale, angelologii, wierzeniom Słowian, ezoterycznym tradycjom Europy itp. Będąc z powołania nauczycielem lubię dzielić się swoją wiedzą i duchowymi doświadczeniami. Dlatego założyłem Kabalistyczną Szkołę Tarota, prowadzę kursy i lekcje indywidualne dotyczące metod i technik wróżenia tarotem, symboliki tarota, duchowego bhp, mistycznej kabały i innych zagadnień. Jestem również terapeutą, specjalizującym się w terapii uzależnień duchowych, DDA, DDD, zaś opracowana przeze mnie terapia Mandala Duszy stanowi kwintesencję mych duchowych i życiowych doświadczeń. 

Doradztwo

TAROT.25

Karty tarota - konsultacje

Puszkina 3/1 Józefów

dojazd: PKP Michalin

( Minibus z Dworca Centralnego lub SKM, kierunek Otwock, Dęblin )

link  

Kabalistyczna Szkoła Tarota

Księgarnia JWS

okladka_swiat1
 Chcesz kupić? Kliknij w fotogtrafię
lub w  link