Światło i Mrok. Metody unikania zagrożeń duchowych


kabbalah111Kurs poświęcony zagadnieniom duchowego BHP, zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami, ochrony osobistej i klienta, roznaznaniu duchowemu oraz właściwemu postępowaniu podczas wykonywania praktyk magicznych, medytacyjnych i wizualizacyjnych 
 


Program kursu:

I. Zagadnienia wstępne:
1/ droga duchowego rozwoju –
konieczność czy wybór?
2/ rodzaje dróg duchowego rozwoju;

3/ duchowe zagrożenie – mit czy rzeczywistość?
4/ destruktywna i konstruktywna rola duchowych zagrożeń;
5/  „duchowe BHP” jako profilaktyka duchowych uzależnień
II. Źródła duchowych przekazów:
1/  typologia i podział tradycji i przekazów duchowych
a. tradycja, nauka, wtajemniczenie, inicjacja;
b. łańcuch powiązań ( kontynuacja i zmiana );
c. przekazy  pra
wej i lewej ręki;
d. zagadnienie wyboru mistrza;
e. przekazy ze świata astralnego;
f. mistrzowie niewidzialni;
2/ psychiczne inklinacje ku duchowości
     a. kwestia „powołania” i „przyciągania” duchowego;
     b. inklinacje wrodzone, dziedziczne i nabyte;
     c. syndrom eksperymentatora duchowego;
     d. syndrom badacza duchowej rzeczywistości;
     e. syndrom ucznia kadoszi  ( gorliwca );
     f. syndrom intuitywnego gnostyka;
     g. syndrom Jonasza.
III. Duchowa praktyka w działaniu
1/ duchowość w działaniu – definicje, objawy, skutki;
 2/ funkcjonowanie magicznego prawa analogii i przenośności;
3/   ezoteryczna struktura mikrokosmosu i mikrokosmosu;
4/  energie, moce i ich źródła;
5/ typologia duchowych bytów ( hierarchie, podziały, sposoby działania );
6/ egregor – definicja, przejawy, charakterystyka, rodzaje egregorów.
IV. Diagnostyka zagrożeń
1/ Syndrom Duchowego Uzależ
nienia ( SDU );
 2/  inklinacje i uwarunkowania SDU;
 V. Duchowe BHP
1/ podstawowe błędy ( oczyszczanie, energetyczna tarcza, blokady, duchowa walka, egzorcyzmy, nawrócenie, kwestia i"dobrych intencji", itp.)
2/ formułowanie i realizowanie celu duchowej drogi
3/ realizacja zasad „duchowego BHP” ( teoria, zajęcia praktyczne )
     a. zapora energetyczna i mentalna;
     b. zapora moralna;
     c. zapora duchowa;
     d. świadomość obserwująca;
     e. świadomość rozróżniająca
     f. rozpoznawanie duchów;
     g. modlitwa/medytacja relacja z Bogiem )

Kurs weekendowy ( 14 godzin lekcyjnych )

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach praktycznych

Prowadzący zajęcia

tel. kom. 602 696882, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


vseperestroy.ru | autogrubin.ru | vestyrizm.ru | ivotremont.ru | detityt.ru