W mitologii greckiej posłaniec bogów był istotą, która przekazywała wiadomości między bogami a ludźmi. Był uważany za najszybszego ze wszystkich bogów i zawsze był gotowy do wykonania zadania, jakie mu powierzono. W ezoteryce pojęcie posłańca bogów ma szersze znaczenie i odnosi się do duchowego pośrednika, który pomaga nam w komunikacji z siłami wyższymi.

W mitologii greckiej posłaniec bogów był przedstawiany jako młody mężczyzna, noszący skrzydlate buty i hełm, który umożliwiał mu lot. Jego głównym zadaniem było przekazywanie wiadomości między bogami, a także pomaganie ludziom w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Jako przedstawiciel boskiej hierarchii był uważany za ważnego intermediariusza między bogami a ludźmi.

W ezoteryce pojęcie posłańca bogów jest często wykorzystywane w kontekście wróżenia i komunikacji z siłami wyższymi. Uważa się, że posłaniec bogów może pomóc nam w uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące naszej przyszłości, zdrowia, miłości czy kariery. Może także pomóc nam w kontaktowaniu się z naszymi przodkami, aniołami czy duchami opiekuńczymi.

W ezoteryce istnieją różne techniki i narzędzia, które pozwalają nam nawiązać kontakt z posłańcem bogów. Jednym z najpopularniejszych narzędzi są karty tarota, które zawierają symbole i znaki, które mają pomóc nam w interpretacji i zrozumieniu przekazu posłańca. Innym narzędziem jest np. kula do wróżenia, która może pomóc nam uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące naszej przyszłości.

Posłaniec bogów jest istotnym elementem w mitologii greckiej, a także w ezoteryce. Uważa się, że posiada on nie tylko moc przekazywania wiadomości, ale także moc pośredniczenia między siłami wyższymi a ludźmi. W dzisiejszych czasach pojęcie to jest wykorzystywane w różnych formach ezoteryki, które pozwalają nam na komunikację z duchami i siłami wyższymi.